Právě se nacházíte:

Ani gram uranu okupantům

Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami.  

Výstava fotodokumentů ze sbírky Hornického muzea Příbram, které přibližují dramatické události okupace Příbrami a okolí vojsky Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 a zároveň dokumentují události spjaté s tzv. generální stávkou v rámci Československého uranového průmyslu, zahájenou 22. srpna 1968 pod heslem „Ani gram uranu sovětským okupantům“.

Bývalý generální ředitel Československého uranového průmyslu ing. Karel Boček v srpnu roku 1968 organizoval stávku zaměstnanců uranových dolů na protest proti sovětské okupaci. Byl poté obviněn za „kontrarevoluční činnost“ s hrozbou nejvyšší trestní sazby, avšak podařil se mu zcela ojedinělý útěk z vyšetřovací vazby StB a pod plachtou kamionu odjezd za hranice. Později byl odsouzen v nepřítomnosti na 15 let do vězení. V roce 2005 vydal knihu vzpomínek s názvem „Ani gram uranu okupantům“.

Autor scénáře: PaedDr. Josef Velfl
Autor výtvarného návrhu: Roman Abušinov

Výstava je pořádána v rámci běžných prohlídek – platí standardní vstupné a otevírací doba.

Datum: 5.1.2016 - 30.6.2016

http://www.muzeum-pribram.cz/