Asi 430 dětí přijde letos k zápisu do prvních tříd

V měsíci lednu se v příbramských základních školách uskuteční zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013. K zápisu se v doprovodu svých rodičů musí do některé z příbramských základních škol dostavit všechny děti narozené od 1. září 2005 do 31. srpna 2006, včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Rodiče si mohou libovolně vybrat, na kterou školu své dítě zapíší. V letošním roce je v příbramských základních školách celkem 363 dětí.

„Podle počtu dětí předškolního věku, které máme v našich mateřských školách, můžeme předběžně odhadnout, kolik budeme mít v příštím roce prvňáčků. V příbramských mateřských školách je v současné 430 dětí, které by podle věku měly příští rok zahájit povinnou školní docházku a které proto letos v lednu půjdou k zápisu do 1. tříd. Podle zkušeností z minulých let očekáváme, že přibližně 10 – 15 procent dětí dostane roční odklad zahájení školní docházky. Očekáváme, že do našich základních škol nastoupí 380 až 400 prvňáčků,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Příbramské základní školy mají dostatečně velkou kapacitu a bez problémů mírný nárůst dětí zvládnou. „Kapacita všech našich škol je v současné době 5 025 dětí. V letošním školním roce příbramské školy navštěvuje 3120 školáků. To znamená, že kapacita je o mnoho větší, než kolik dětí naše základní školy skutečně navštěvuje. Podle prognóz by v příštích dvou letech mělo dětí v příbramských školách i nadále mírně přibývat. Počítáme s tím, že do roku 2014 se zvýší počet žáků v příbramských základních školách až o 70,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.

www.pribram.eu