Běh pro republiku v Příbrami

BĚH PRO REPUBLIKU se uskuteční 21. 10. 2018 v okolí Památníku Vojna u Příbrami v rámci oslav 100 let vzniku ČSR. Bude připraven bohatý doprovodný program a prohlídky.

„Vzpomenout chceme na všechny, kteří utvářeli demokratickou identitu naší země a jejich příběhy se můžeme inspirovat i dnes. Datum je symbolické, dne 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková, několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Josef Toufar, dále chceme připomenout generála Tomáše Sedláčka nebo Františka Zahrádku. Každé startovní číslo bude navíc obsahovat unikátní QR-kód s příběhem a na číslo bude možné napsat i to pro koho běžíme“, dodává Josef Hovorka.

Běh se koná na oslavu vzniku republiky s cílem připomenout si osud lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických vězeních. Mnozí z vězněných se často ocitli na útěku a museli tedy běžet, proto dnes pořádáme běh svobody a demokracie. V tomto komunistickém lágru byli uvězněni také vojáci, kteří se podíleli na osvobození naší země během 2. světové války.

Okruh zavede běžce kolem Památníku Vojna přes Žežice a Lešetice zpět k památníku, celková je délka 5 km. V okolí Památníku Vojna vzniklo v minulosti sedm informačních panelů představujících konkrétní místa a příběhy politických vězňů.

„Pro běh jsme se inspirovali v Berlíně, kde každoročně pořádají běh podél Berlínské zdi, jako připomínku všech, kteří zahynuli v letech 1961 až 1989 při pokusu se dostat na svobodu,“dodává organizátor běhu Josef Hovorka.

Příběh
Tomáš Sedláček byl v roce 1944 rozkazem československého ministerstva národní obrany převelen na východní frontu - na Duklu, po válce působil jako profesor na Vojenské akademii v Praze. Roku 1951 je zatčen za údajné spiknutí. Mučili ho v proslulém Domečku, ve vyšetřovně v Kapucínské ulici v Praze. Odsouzen k doživotnímu vězení, držen ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově, na Bytízu nedaleko Příbrami. Po amnestii v roce 1960 pracoval jako stavební dělník, později jako projektant-asistent. Armádní generál Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012 ve věku 94 let. V rámci běhu si také připomeneme 100 let od narození tohoto významného armádního generála, jehož život symbolizuje celé československé 20. století.

Projekt podpořilo město Příbram, Památník Vojna u Příbrami (pobočka Hornického muzea Příbram), Czech Tourism a FYTOS fruit.

Registrace jsou možné na internetových stránkách:
https://behprorepubliku.blogspot.com

Kde: Příbram – Památník Vojna, 21. října 2018 v 10:30 hodin

https://www.muzeum-pribram.cz