Držitelé zbrojního průkazu by si měli ohlídat dvouměsíční lhůtu před koncem platnosti

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v areálu příbramské policie upozorňuje občany na uzavření kontaktního místa v Příbrami v pondělí 14. listopadu.  

Dále policisté připomínají držitelům zbrojních průkazů, že je třeba ohlídat si dvouměsíční lhůtu před skončením platnosti průkazu. „V tomto případě může příslušný útvar policie snížit poplatek na 400 korun bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, to znamená celkově čtyři sta korun na celou žádost. Pokud není dodržena dvouměsíční lhůta, činí pak správní poplatek 700 korun již za každou skupinu zbrojního průkazu," uvádí policejní mluvčí Monika Schindlová ke správním poplatkům.

Co je potřeba doložit k prodloužení průkazu? „K vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopisu je nutno doložit i posudek o zdravotní způsobilosti vydaný praktickým lékařem, kde je uvedeno, pro jaké skupiny se oprávnění vydává, datum, razítko a podpis lékaře. Posudek nesmí být starší tří měsíců. Dále je nutno přinést jednu fotografii. Správní poplatek se hradí v přinesených kolkových známkách," dodává mluvčí.

Žádost o prodloužení zbrojního průkazu můžete podat již půl roku před zánikem jeho platnosti a minimálně dva měsíce předem. V případě propadnutí platnosti se držitel vystavuje nepříjemnostem, jako je opětovné skládání zkoušek odborné způsobilosti, odevzdání zbraní, finanční postih apod.