Existuje důvod, proč se vám v kavárně pracuje lépe. A kofeinem to není! Naordinujte si „šum“.

Všichni víme, že neustálá kontrola e-mailů a sociální sítě jsou největší zhoubou naší produktivity. Je tu ale ještě jeden viník, který vyčerpává naše duševní zdroje: hluk! 

Z nedávného průzkumu společnosti Cambridge Sound Management vyplývá, že většinu lidí od práce nejčastěji odvádějí akustické podněty z okolí. Proto zklidnění kancelářských prostor, například pomocí technologie sound masking, přinese reálný efekt v podobě zvýšení efektivity práce, lepšího akustického komfortu a vyšší míry soustředěnosti u zaměstnanců. 

Co narušuje naše soustředění

Lidé stráví soustředěnou prací v průměru jedenáct minut, než je něco vyruší. Návrat k plnému soustředění pak trvá řádově desítku minut, což je výrazná ztráta času. Průzkum Cambridge Sound Management odhalil, že téměř 30 % administrativních pracovníků je rozptylováno rozhovory spolupracovníků. Zdá se, že tato rozptýlení mají větší dopad na muže než ženy: na rušení hlukem si stěžuje jeden ze tří mužů a jedna ze čtyř žen.

Nejvíce ruší srozumitelná řeč

Justin Stout, expert na akustiku společnosti Cambridge Sound Management říká, že na vině není obecně hluk. To, co nás ruší, je srozumitelný hovor. Jako příklad uvádí snahu soustředit se na čtení nebo psaní mailů při čekání v letištní hale. Často zde běží televizor, většinou s naladěným zpravodajským kanálem. Pokud je ruch v hale dostatečný, nemá problém soustředit se na danou činnost. Pokud se ale hladina akustického pozadí sníží, má velký problém s koncentrací. Důvod? Je rozptylován televizí, protože chtě, nechtě vnímá řeč.

Je tedy logické, že zatímco mnohým z nás nedělá žádný problém se soustředit v hlučné kanceláři; ale sedět vedle někoho, kdo často telefonuje, u jehož stolu se zastaví mnoho lidí na kus řeči, může být neuvěřitelně rušivé. Co rozptyluje ještě více než rozhovor dvou spolupracovníků? „Odposlechnutý telefonní hovor, kdy se mozek mimoděk snaží domyslet celou konverzaci. Slyšíte polovinu a mozek se zaměstnává tím, co není slyšet," říká Stout. Průzkum Cambridge Sound Management odhalil, že 59 % respondentů neopustí svůj stůl, aby si vyřídili osobní telefonní hovory.

Sluchátka, jako řešení? Ne tak docela

Písničky nebo jen melodie? I když možná při práci rádi posloucháte hudbu, do hry vstupuje opět srozumitelnost textů. Stout tvrdí, že poslech hudby s texty může být stejně rušivý. Zvláště když pracujete na úkolech, které vyžadují vyšší úroveň kognitivního zpracování, jako je čtení s pochopením textů nebo psaní. Texty písní působí stejně rušivě jako kolega, který vedle vás hlasitě mluví do telefonu. Proto pro odstínění hlučného okolí při práci doporučuje Stout poslech hudby bez textu, například klasické nebo elektronické.
 
Má se vaše kancelář stát oázou klidu?

Přes všechny lamentace na hluk není klíčem k efektivitě naprosto nehlučné prostředí. Pobyt v prostoru tichém jako univerzitní knihovna je pro mnoho lidí skličující. Navíc v tomto případě působí jakýkoli zvuk velmi rušivě, například i zvuk letadla letícího vysoko nad námi, v soustředění brání i tichý jednotvárný šum klimatizace. Příliš velký klid může být proto stejně zhoubný jako výrazný hluk. A jaké prostředí je tedy pro naše soustředění ideální? Klíčem ke zvýšení produktivity je nesrozumitelná zvuková kulisa, jejíž intenzita do určité míry nepravidelně kolísá, tedy jakýsi přirozený „hukot“ včelího úlu, či chcete-li v tomto případě přirozený „cvrkot“ kanceláře, ze kterého příliš nevystupují jednotlivé zvuky nebo komunikace. 

Produktivitu práce zvýší sound masking

Lze tedy nějakým způsobem upravit pracovní prostor tak, aby se v něm lidé měli šanci koncentrovat na práci? Efektivně tento problém řeší technologie maskování zvuku neboli sound masking, kterou společnost Cambridge Sound Management vyvinula a vyrábí. „Sound masking je založen na jednoduchém principu, kdy potlačuje rušivé vlivy okolí tichou zvukovou kulisou,“ vysvětluje Andrej Hronec ze společnosti Audiopro, která tuto technologii v ČR nabízí. „Malé reproduktory – tzv. emitory vysílají tichý uniformní šum o různých frekvencích, který po čase přestanete vnímat. Tento zvuk je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor od vzdálenosti cca 3,5 m sice slyšíte, ale nevnímáte jeho obsah, takže vás nevyrušuje.“ 

Sound masking se s úspěchem využívá jak v kancelářských objektech, zejména typu open space, tak ke zklidnění veřejných prostor, kde se pohybuje mnoho lidí – v bankách, hotelových a kongresových halách, ale také v lůžkových zařízeních a nemocnicích. Další oblastí, kde najde uplatnění, je ochrana soukromí – při odstínění komunikace na přepážkách v bankách, zdravotnických zařízeních nebo lékárnách; dokáže také zabránit úniku citlivých údajů z jednacích místností. Technologie sound maskingu vyniká unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací a energetickou nenáročností.