Hejtman Josef Řihák se zúčastnil slavnostního otevření nové místní komunikace v Krásné Hoře

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák ( na snímku první zprava) se v úterý 29. října zúčastnil slavnostního otevření nové místní komunikace v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Komunikaci vybudovalo město Krásná Hora s pomocí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ).

„Mám radost z každého dokončeného projektu, který zlepší život občanům. Je skvělé, že tato nová místní komunikace odvádí těžkou dopravu z centra Krásné Hory, daleko od domovů zdejších občanů. Středočeský kraj připravuje realizaci několika dalších dopravních projektů v tomto regionu. V příštím roce by se měla například uskutečnit rekonstrukce krajské silnice protínající Krásnou Horu," řekl hejtman Josef Řihák, který spolu se starostou Krásné Hory Pavlem Spilkou a zástupcem ROP SČ Kamilem Muniou slavnostně přestřihl pásku a symbolicky tak všichni tři předali novou místní komunikaci do užívání. Novou silnici vzápětí posvětil zdejší duchovní Páter Zbigniew Grzyb.
 
„Cílem projektu bylo vybudovat novou místní komunikaci obchvatového typu, která odvede dopravu mimo zastavěnou část obce. Nová silnice a její příslušenství, jehož součástí je i protihluková stěna, přispěje k celkovému zklidnění provozu v centru obce. Míjí nebezpečné zatáčky v zastavěném území města a v neposlední řadě odvede i dopravu těžkých pracovních strojů mimo obec přímo do areálu zemědělského družstva," řekl starosta města Krásná Hora nad Vltavou Pavel Spilka.
 
„Vlastní stavba obchvatu začala v říjnu 2012. Kolaudace nové komunikace dlouhé přibližně 800 metrů se uskutečnila 24. října 2013. Celkem stavba stála přibližně 25,9 milionu korun. Výše dotace z ROP SČ činí cca 16,6 milionu korun. Zbývající část hradilo město Krásná Hora ze svého rozpočtu,“ uvedl hejtman Josef Řihák.
 
Hladký průběh stavby narušily letos v květnu a v červnu dvě velké povodně, které způsobily na rozestavěné silnici v Krásné Hoře škody za 3,2 milionu korun. Dodavatel stavby firma ITA Dlouhý i město Krásná Hora se s komplikací dokázali vyrovnat a komunikaci řádně dokončili. "I Středočeský kraj se nyní musí postupně vypořádat s následky letošních povodní. Na dopravní infrastruktuře nám velká voda letos způsobila škody přibližně za 4,5 miliardy korun. Mimo jiné budeme muset ve středních Čechách strhnout a postavit více než 30 nových mostů," připomněl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.
 
Zdroj: Tiskové oddělení Středočeského kraje