Karanténa mění podobu vzdělávání i u dospělých

Koronavirová epidemie a s ní spojená opatření zásadně zasahují do fungování firem. V mnohých oborech nyní nelze plnohodnotně vykonávat práci vzdáleně, je proto ideální doba na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Dynamicky se přizpůsobuje podoba kurzů. Jaké trendy vnesla současná situace do vzdělávání dospělých?

Aktuální opatření neumožňují pořádání klasických školení a kurzů, lidé ale nejsou odkázaní pouze na e-learning. Interaktivitu a okamžitou zpětnou vazbu, kvůli které lidé upřednostňují klasické kurzy se živým lektorem, lze přenést i do on-line prostředí. Čerstvé zkušenosti největšího poskytovatele IT vzdělávání v České republice, Počítačové školy GOPAS ukazují, jak lze s využitím moderních komunikačních technologií v současné době plnohodnotně zvyšovat odbornou kvalifikaci.

„Naše školení jsme adaptovali na aktuální podmínky a poskytujeme on-line kurzy, které plnohodnotně zastoupí klasická školení s lektorem. Někde bylo třeba modifikovat podobu kurzu nebo jeho délku. Například jsme zjistili, že při některých náročnějších kurzech je složitější udržet pozornost účastníků delší dobu, a proto jsme zkrátili jednotlivé bloky a přidali delší přestávky. Jinde se zmenšil počet účastníků tak, aby byla komunikace efektivní,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. „A protože kromě školení pořádáme i velké odborné konference, pracujeme i na řešení, které nám umožní pořádat je za současných podmínek.“

Důležitější je zvuk nežli obraz

Jak kurzy v pozměněné podobě probíhají? Lektor je s frekventanty propojen přes platformu pro obousměrnou komunikaci, takže reaguje na jejich dotazy a vysvětluje vše potřebné. Při kurzu není třeba mít nainstalovanou žádnou speciální aplikaci, vše běží přes vzdálené připojení na počítače do učeben nebo ke vzdělávacímu cloudu. Je ale nutné používat více platforem kvůli přetížení, mít připravené záložní řešení. Účastníci by měli být také dobře vybavení, kromě stabilního připojení je vhodné mít u pokročilejších kurzů k dispozici ideálně dva monitory.

„Paradoxní je, že praxe nám ukázala, že důležitější než kamera, která ukazuje lektora, je kvalitní přenos zvuku a "bílá tabule", která přednášejícímu umožňuje kreslit a psát. Pro mnohé z lektorů je zase podstatné vybavení, které jim umožní chodit a volně se během kurzu pohybovat. Využíváme také různé komunikační platformy, které vyhovují konkrétnímu typu kurzu,“ uvádí aktuální zkušenosti Jan Dvořák.

Od programování po Excel

Současná nabídka kurzů GOPASu míří na IT specialisty – programátory, správce IT, odborníky zajišťující bezpečnost, ale i na běžné uživatele, kteří potřebují zlepšit své uživatelské znalosti.  „Aktuálně máme v rámci Online kurzů Live  zařazena i školení zaměřená na bezpečnost či efektivní spolupráci při homeoffice a správné využití komunikačních nástrojů. Nechybějí ani manažerské kurzy a školení metod řízení a měkkých dovedností, například se zaměřením na manažerskou metodu Prince2. Kurzy jsou koncipované jako otevřené, tedy přístupné široké veřejnosti, nebo pro uzavřenou skupinu, například zaměstnance určité firmy,“ doplňuje Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.

Přehled aktuálních kurzů je k dispozici na www.gopas.cz .