Mariánská ulice se na čtyři měsíce uzavře

V pondělí 9. července bude zahájena generální rekonstrukce Mariánské ulice v Příbrami. Na základě této skutečnosti povolil Odbor silničního hospodářství a investic Městského úřadu Příbram uzavírku komunikace Mariánská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Pod Haldou po křižovatku s náměstím J. A. Alise v místní části Březové Hory, a to od 9. července 2012 do 9. listopadu 2012.

Zakázku na opravu Mariánské ulice v Příbrami získala firma Strabag, a. s., se sídlem Praha 5, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu za provedení prací – přibližně 14,8 milionu korun. Celou rekonstrukci Mariánské ulice platí město Příbram ze svého rozpočtu.

„Oprava bude postupovat v blocích přibližně po 50 až 100 metrech. Přístup k nemovitostem bude po celou dobu rekonstrukce ulice občanům umožněn. Do opravované ulice bude po dobu stavby ve velmi omezené míře povolen vjezd vozidlům těm občanům, kteří v Mariánské vlastní nemovitosti, nebo kteří zde bydlí. O stavbě jsme místní občany podrobně informovali, a to i při veřejných diskuzích, které jsme za tímto účelem uspořádali. Věřím, že obyvatelé Mariánské ulice vydrží určité nepohodlí, které je během stavby čeká, a předem jim děkuji za pochopení,“ řekl příbramský starosta Josef Řihák.
 
Objížďky po dobu rekonstrukce budou pro autobusy Městské hromadné dopravy (MHD) Příbram budou vedeny ulicemi Politických vězňů a Kladenskou. Pro ostatní dopravu povede objízdná trasa ulicemi Pod Haldou, Kladenská a K Dolu Marie. Objížďky budou vyznačeny oranžovou směrovou šipkou.
 
Před zahájením uzavírky požádá firma Strabag, a. s., o provedení kontroly dopravního značení objízdných tras Dopravním inspektorátem Policie České republiky.
 
Po dobu rekonstrukce nebudou obsluhovány obousměrně zastávky MHD „Příbram, Březové Hory, Mariánská“ a „Příbram, Březové Hory, náměstí J. A. Alise“. Uvedené zastávky jsou obsluhovány autobusy MHD linek číslo 10A, 10B, 3A, 3B a 3C. Náhradními zastávkami pro zmíněné linky budou stanice „Příbram, sídliště, Politických vězňů“ a „Příbram, Březové Hory, rozcestí Zdaboř“. 
 
„Po dobu rekonstrukce Mariánské ulice bude mimo jiné komplikovanější i svoz domovních odpadů z těchto míst. Podobně, jako když se dělala Husova a Rožmitálská, budou i tentokrát obyvatelé dotčené ulice informováni o organizaci svozu komunálního odpadu prostřednictvím letáků vhazovaných do schránek,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.