Na 2. ročník turnaje příbramských škol v malé kopané dostalo město Příbram příspěvek

Rada města Příbrami schválila přijetí dotace ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt „2. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol“ a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na tento projekt.

„Město Příbram předložilo Středočeskému kraji žádost o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt „2. ročník turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol“. Turnaj jsme vloni pořádali poprvé 4. října ve sportovní hale a setkal se s mimořádným ohlasem. Zúčastnila se jej smíšená družstva ze všech příbramských škol. Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje nám byla na druhý ročník příbramského žákovského turnaje v kopané schválena dotace ve výši 95 tisíc korun. Celkový rozpočet projektu činí 100 tisíc korun. Středočeskému kraji děkuji za podporu,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Vítězství z 1. ročníku turnaje v malé kopané o pohár starosty města Příbram pro žáky příbramských základních škol bude letos obhajovat Základní škola Březové Hory, jejíž reprezentanti v dramatickém finále porazili tým Základní školy 28. října.