Na Březových Horách mají novou kameru

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) v Příbrami má od prosince nový, již šestnáctý kamerový bod. Tento kamerový bod monitoruje veřejná prostranství na Březových Horách v Příbrami VI. Nová kamera monitoruje náměstí J. A. Alise, okolí kostela sv. Vojtěcha, část Mariánské a Prokopské ulice. Kamerový bod byl vybudován v rámci II. kola dotačního řízení Programu prevence kriminality na rok 2012. 

Město Příbram obdrželo od MV ČR na rozšíření MKDS ve výši 350 000,- Kč, finanční spoluúčast města tvořila částku 90 084,- Kč. Město Příbram v letech 2008 – 2012 rozšířilo MKDS o 9 kamerových bodů, z toho budování osmi z nich bylo za pomoci dotačních prostředků.

Pro případ, že by město chtělo získávat další dotace na rozšiřování kamerového systému ve městě, je nutné uspořádat mezi občany každoročně anketu, v rámci které se občané vyjádří k MKDS.
 
Tato anketa je v současné době zveřejněna na webových stránkách města (www.pribram-city.cz). Najdete ji na úvodní webové stránce města v pravém dolním rohu pod názvem „Anketa – využijte možnosti vyjádřit se k dalšímu rozvoji města“. K rozvoji MKDS ve městě se můžete prostřednictvím této ankety vyjádřit až do 5. ledna 2013.