Na letní tábory se vlivem onkologické léčby nedostalo 84 % dětí

Letní tábor je zážitkem, který si mnoho českých dětí nenechá ujít. Účast někdy zkomplikuje finanční situace rodiny či vážná nemoc. Nadace Dobrý anděl oslovila rodiny, ve kterých dítěti ve věku 6-15 let diagnostikovali onkologické onemocnění, aby zmapovala jaký dopad má nemoc během letních prázdnin.   

Místo tábora v nemocnici nebo doma

Ze zdravotních důvodů se dětského tábora nemohlo zúčastnit 84 % dětí, které podstupují onkologickou léčbu. V době rekonvalescence, která trvá až 2 roky po ukončení léčby, na letní tábor nejelo každé třetí dítě. Hlavním důvodem je oslabená imunita dítěte, s níž se právě potýkají i po ukončení léčby. Léčba dětského pacienta s následnou rekonvalescencí trvá průměrně 32 měsíců. Ze začátku děti dodržují přísnější hygienický režim, později se jejich dodržování zmírňuje. Z toho důvodu často rodiny místo letního tábora vyráží na chalupu či na návštěvu k přátelům. Po ukončení léčby se děti nejčastěji účastní letních táborů nejrůznějších organizací, které pořádají speciální pobyty s lékařským dohledem a prostředím vhodným pro tyto děti. Patří mezi ně například nadační fond Krtek či spolek Haima. „Díky příspěvkům od Dobrých andělů jsme mohli poslat dceru Terezku na tábor pro onkologické pacienty, čas na něm strávený jí vynahradil těžké období,“ říká paní Radka Hračová z Prahy, maminka osmileté Terezky, která se léčila s lymfoblastickým lymfomem.

S nástupem do školy další výdaje

Téměř polovinu prázdnin strávily v nemocnici děti, které se nacházejí v aktivní fázi léčby. Většina z nich na nástup do školy zatím nemůže pomyslet, jejich výuka bude probíhat v nemocnici či domácím prostředí. 89 % dětí po ukončené onkologické léčbě nastoupí v září do školy. Každé čtvrté má ale od lékaře doporučeno nějaké omezení, ať už v podobě menšího počtu vyučovacích hodin nebo například vynechání tělesné výchovy. I s výdaji spojenými s nástupem do školy pomáhají rodinám Dobří andělé. „Můj sedmiletý syn Honzík se léčí s Hodgkinovým lymfomem. Jsem s ním stále doma nebo v nemocnici a nemám žádné jiné finanční prostředky. Díky příspěvku můžeme uhradit potřebné školní výdaje,“ uvádí paní Jaroslava Chudobová z Mělníka. Průměrně očekávají dotazované rodiny na školní pomůcky, kroužky a další poplatky, které se hradí na začátku školního roku, výdaj ve výši 3 200 Kč. 

Nadace Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl podporuje rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Pravidelné měsíční příspěvky rodinám pomáhají hradit výdaje s léčbou i běžný chod domácnosti. Na Mělnicku dárci pomohli již 55 rodinám. Za projektem Dobrý anděl stojí spoluzakladatelé Petr Sýkora a Jan Černý, kteří se rozhodli věnovat 25 milionů korun na provoz nadace, tak aby příspěvky dárců odcházely rodinám do posledního haléře. V současné době hradí provozní náklady společně s dalšími filantropy.