Na zateplení školských objektů byly podány žádosti o dotace

Město Příbram hodlá v letošním roce pokračovat v zateplování městských budov. „Dokončili jsme již projekty energetických úspor v domech s pečovatelskou službou v Brodské, Průběžné a v ulici Jana Drdy. V minulém a předminulém roce jsme rovněž zateplili budovy základních škol v ulicích Bratří Čapků, Dlouhé, 28. října a Prokopské. Letos chceme pokračovat v zateplování školských objektů, a to především v našich mateřských školách,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

V Operačním programu Životní prostředí je od 29. února 2012 otevřena XXXV. výzva k předkládání projektů v prioritní ose: 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie.

Příjem žádostí o podporu v této výzvě probíhá od 29. 2. 2012 do 30. 4. 2012. Alokace výzvy činí 2,5 miliardy korun. Příjem žádostí bude ukončen před 30. 4. 2012, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků Evropské unie ve výši 3,75 miliard korun. Žádosti města Příbrami na výše zmíněné projekty byly předloženy bezprostředně po otevření výzvy.

V případě přiznání podpory dosahuje dotace 90 % celkových způsobilých výdajů na projekt po odečtení úspor za energie za období 5 let.

„Zateplení budov našich škol, školek, domů s pečovatelskou službou a dalších městských objektů považuji za jeden z nejdůležitějších úkolů, které během tohoto volebního období máme. Věřím, že budeme s našimi projekty podobně úspěšní, jako v minulých letech. Realizace projektů energetických úspor v městských budovách uspoří našemu městu v budoucnu nemalé peníze,“ doplnil příbramský starosta MVDr. Josef Řihák.

Předmětem projektů je realizace energeticky úsporných opatření dle doporučení energetického auditora. Opatření jsou zaměřena na zlepšení tepelně technických vlastností objektů. Konkrétně se jedná o zateplení obvodových stěnových konstrukcí, zateplení stropů a výměnu otvorových výplní za nové.

www.pribram-city.cz