Nové autobusy za přispění evropských peněz

Společnost BOSÁK BUS, spol. s r.o. realizuje projekt modernizace vozového parku „Moderní autobusy společnosti BOSÁK BUS“ s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (ROP SČ). Výše poskytnuté dotace ve výši 40 % činí 5 410 800 korun.

Záměrem tohoto projektu realizovaného v období od září 2012 do června 2014 je modernizace vozového parku nákupem 3 nových nízkopodlažních autobusů Iveco Crossway LE 12 m splňujících emisní normu EURO 5, které umožní komfortní přepravu osob se sníženou pohyblivostí a orientací. Z tohoto důvodu jsou částečně nízkopodlažní vozidla vybaveny výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup i výstup cestujícím na invalidním vozíku, seniorům i rodičů s kočárky.
 
„Cílem projektu je vedle modernizace a obnovy vozového parku i zájem dopravce zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v rámci veřejné autobusové dopravy. Cestujícím, především pohybově handicapovaným občanům a starším lidem, kteří mají problémy s mobilitou, i rodičům s malými dětmi, chceme umožnit dostat se pohodlně jak na úřady, tak i do zdravotních zařízení nebo za nákupy,“ uvedl Jan Bosák, jednatel společnosti BOSÁK BUS. „Zároveň dbáme na zvýšení ekologičnosti dopravy a chceme pomoci rozvoji regionu Dobříšska, jehož obyvatelé jezdí pravidelně i do hlavního města za prací či kulturou,“ dodal Bosák.
 
Pořízené autobusy budou nasazeny na linky v oblastech Dobříšska, Příbrami a Nového Knína a budou provozovány v závazku veřejné služby Středočeského kraje.
 
Společnost BOSÁK BUS je jedním z deseti dopravců Středočeského kraje, jejichž projekt prošel přísnými hodnotícími kritérii a byl přijat k realizaci. Projekt je spolufinancován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
 
Společnost BOSÁK BUS patří od roku 2007 do skupiny Arriva, která je po akvizici v roce 2013  součástí skupiny Deutsche Bahn.
 
Více informací o společnosti naleznete na adrese: www.bosakbus.cz
 
O společnosti BOSÁK BUS
Dopravce BOSÁK BUS, spol. s r.o., člen skupiny Arriva, provozuje veřejnou dopravu na Dobříšsku a Příbramsku s přesahem do hlavního města Prahy. Činnosti realizuje ve své provozovně v Dobříši. Jeho 54 autobusů ujede za rok 3,8 milionu km a přepraví 2,2 milionu cestujících. 
 
O skupině Arriva
Arriva v České republice provozuje téměř 2 000 autobusů a 5 vlaků a zaměstnává přes 3 200 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny převyšuje 4 miliardy korun. Hlavní činností skupiny je linková autobusová doprava. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v České republice zaujímá Arriva vedoucí postavení. Ročně přepraví 120 milionů cestujících. 
Arriva v Česká republice je součásti skupiny Arriva, jedné z největších dopravních společností v Evropě, která zaměstnává 56 000 lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících ve14 evropských zemích.