Nové možnosti prohlídek ve Skanzenu Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec zahajuje svou návštěvnickou sezónu. Ta bude letos ve znamení několika zásadních změn. Zájemcům o vysokochlumecký skanzen budou poskytnuty větší možnosti využití času v něm stráveného.  

Oproti dosavadním principům bude od letošního roku umožněn návštěvníkům volný (individuální) pohyb po areálu skanzenu bez průvodce, současně bude zachován systém komentovaných prohlídek. Konkrétně nový systém nabízí návštěvníkům individuální procházku areálem spojenou se vstupem do vybraných, zejména hospodářských, stavení (špýchary, stodoly, též chlévy obytných stavení). Tento způsob prohlídky nebude časově limitován. Vedle toho se bude moci návštěvník zúčastnit organizované prohlídky s průvodcem. Tato prohlídka v rozsahu cca 60 minut bude zahrnovat interiéry obytných stavení, pilu, mlýn a kovárnu. Obě varianty prohlídky lze kombinovat.  

Prohlídkové trasy

Prohlídková trasa A – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily, mlýna a kovárny (60 minut):

obytný dům z Arnoštovic – obytný dům z Mašova – kovárna z Počepic – vodní pila (katr) z Dolní Sloupnice – vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic

Prohlídková trasa B – volná prohlídka areálu a hospodářských stavení (časový rozsah individuální dle zájmu návštěvníka):

stodola Mašov – dva špýchary z Počepic, chlév obytného domu z Arnoštovic, holubník z Pojezdce – špýchar z Ratiboře, kolna z Arnoštovic, polygonální stodola z Podolí – obytný dům z Jíví, hospodářský objekt z Olbramovic-Městečka, stodola (seník) z Brd – velký včelín ze Sedlčan, malý včelín ze Semtínku

Vstupné

prohlídková trasa A – prohlídka s průvodcem
dospělí 60 Kč
děti, senioři a studenti 30 Kč
rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 140 Kč

prohlídková trasa B – volná prohlídka areálu 
dospělí 40 Kč
děti, senioři a studenti 20 Kč
rodinné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 100 Kč

http://www.muzeum-pribram.cz