Oprava kruhové křižovatky Dolejší Obora

Ve dnech 13. až 30. dubna 2012 proběhne oprava okružní křižovatky u Dolejší Obory (I/18) a spodní části Plzeňské ulice v Příbrami v úseku od výše zmíněné okružní křižovatky ke křižovatce u nákupního střediska Uranu.

„Jedná se o komunikace v majetku Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Cílem akce je zlepšení technického stavu vozovky a tím i zvýšení bezpečnosti provozu. V povrchu komunikace se objevilo velké množství mozaikových prasklin. Tvoří se výtluky a rozpadá se obrusná vrstva vozovky,“ vysvětlil důvody uzavírky starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Stavbu povolil Středočeský krajský úřad. Opravy budou probíhat i během víkendů. V případě nepřízně počasí, například kdyby v průběhu prací sněžilo, bude termín akce posunut.

Oprava bude mít čtyři etapy:

I. etapa (13. až 16. 4.) - frézování vnitřního kruhu a poloviny Plzeňské ulice, omezení provozu bude minimální.

II. etapa (14. až 16. 4.) - uzavírka části okružní křižovatky směrem na Obecnici. Objízdná trasa pro osobní dopravu a MHD povede ulicí U Lilky. Ostatní vozidla musí jet přes Lhotu, Sádek, Bratkovice, Pičín a ulicí Evropskou.
V pondělí 16. dubna dopoledne bude umožněn průjezd stavbou autobusům MHD.

III. etapa (17. až 25. 4.) - uzavření části okružní křižovatky a výjezdů směrem na ulice Čs. armády a Plzeňskou. Objízdná trasa bude vyznačena. Nebude obsluhována zastávka MHD Lidl. Linky MHD 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 budou mít změnu trasy.

IV. etapa (26. až 30. 4.) – bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Tyto práce se uskuteční za plného provozu.

„Žádám řidiče, aby respektovali dopravní značení a nevjížděli do uzavřených úseků. V průběhu opravy může dojít v místě dopravních omezení a uzavírek ke kolonám,“ upozornil příbramský starosta Josef Řihák.

www.pribram-city.cz