Pravěk až středověk Krásnohorska

Nová expozice, realizovaná ve spolupráci Hornického muzea Příbram a Města Krásná Hora nad Vltavou, je pro veřejnost otevřena od 20. 9. 2019. Nachází se v patře budovy Městského úřadu. Nabízí základní přehled o vývoji pravěkého a výběrově i středověkého osídlení Krásné Hory a širšího okolí.

Vedle několika již známých nálezů z okolí Milešova, Krašovic a Kamýka nad Vltavou jsou v expozici prezentovány též nálezy z posledních let – např. z Podmok, Obděnic či Hostovnice. S ohledem na prostor nebylo možno ukázat všechny připravené exponáty, proto bude v průběhu dalších let expozice částečně obměňována. Je sice koncipována jako doplněk výuky dějepisu pro místní základní školy, ale zaujme i širší veřejnost. Součástí výstavy bude též drobná publikace, jejíž tisk je plánován na jaro r. 2020, opět bude (zvl. po grafické stránce) zaměřena na doplnění a rozšíření výuky dějepisu na základních školách.

Vybavení expozice bylo financováno z rozpočtu Města Krásná Hora nad Vltavou, předměty z Milešova a Klučenic zapůjčilo Milevské muzeum.

Autor expozice: Rastislav Korený

Autor grafického návrhu: Jaromír Kabíček. 

https://muzeum-pribram.cz

Foto ilustrační