Přednášky o bezpečném používání zábavné pyrotechniky pro žáky ZŠ

K blížícímu se konci roku neodmyslitelně patří zábavná pyrotechnika, jako jsou rachejtle, petardy, ohňostroje apod. Často se ale setkáváme s následky jejího nesprávného používání, kdy dochází ke škodám na majetku a bohužel i na zdraví. Jedná se o popáleniny obličeje, rukou, prstů a při závažnějších zraněních může dojít až k jejich amputaci.

„Zábavnou pyrotechniku používají nejen dospělí, ale často i děti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením TILIUS, které již dva roky za finanční podpory města realizuje v příbramských školách dvouhodinové přednášky na téma Zábavná pyrotechnika a její bezpečné použití,“ řekl starosta města MVDr. Řihák a pokračoval: „Porada starosty v pondělí 22. října schválila realizaci 15 přednášek pro příbramské školy i v letošním roce. Školy mají přednášky hrazeny z peněz určených na projekty prevence kriminality, takže pro ně jsou zcela zdarma. Přednášky budou stát městskou pokladnu 18 000,- Kč. První dvě dvouhodinové multimediální přednášky se uskutečnily v pátek 2. listopadu na ZŠ Pod Svatou Horou a mezi dětmi i pedagogy měly velký ohlas.“

 
Na dalších příbramských školách se tyto přednášky uskuteční v průběhu listopadu a prosince. Během jednotlivých přednášek jsou žáci podrobně seznámeni s prodejem a používáním pyrotechnických předmětů. Získávají informace o rozdělení pyrotechnických předmětů dle jejich nebezpečnosti na třídy a které předměty si mohou zakoupit osoby mladší 18 let. 
 
Dále jsou upozorněni na skutečnost, že všechny pyrotechnické předměty prodávané v České republice musejí být opatřeny českým návodem k použití, datem expirace a razítkem o osvědčení Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Současně obdrží informace o tom, že před jakýmkoliv použitím zábavné pyrotechniky je nutné se podrobně seznámit s návodem na použití, striktně jej dodržovat (především bezpečnou manipulaci a vzdálenost), a pokud je pyrotechnika poškozena, nepoužívat ji a vrátit prodejci. Součástí přednášky jsou i ukázky s fotografiemi, na kterých jsou ukázány zdravotní následky nesprávného používání, čímž autoři přednášky chtějí zdůraznit nutnost dodržování zásad bezpečné manipulace. 
 
„Očekáváme, že děti na příbramských školách, které se jednotlivých přednášek zúčastní, získají základní informace o bezpečné manipulaci se zábavnou pyrotechnikou a tím se vyvarují případnému zranění,“ doplnil informace starosta Řihák. „Hlavně chceme tímto typem přednášek také děti upozornit, že životu nebezpečné jsou především podomácku vyráběné pyrotechnické předměty,“ řekl starosta na závěr.