Příbram se opět zapojí do celorepublikového úklidu

Nelíbí se vám odpadky pohozené v přírodě, vadí vám nepořádek v okolí vašich domovů? V sobotu 8. dubna se můžete připojit k úklidové akci v Příbrami v rámci celostátní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.  

Jde o dobrovolnické úklidové akce, které se konají na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek, společně v jeden den.

Do úklidu se zapojí desetitisíce dobrovolníků v Česku a vydají se udělat dobrý skutek jak pro přírodu, tak pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti. „Dobrovolnický úklid toto všechno v sobě má. Jeden den společně uklízí, mnoho dní poté se dobrovolníci radují z výsledku. Jejich nová zkušenost tak může úplně změnit jejich pohled na vytváření odpadu i vznik černých skládek. Zároveň mohou být svým činem sami inspirací pro okolí," připomněla Pavlína Svobodová, mluvčí radnice.

O tom, že akce má smysl, není pochyb. „Vloni se jí zúčastnilo 96 příbramských dobrovolníků, kteří vysbírali 10 m3 odpadů komunálního charakteru, včetně pneumatik. V rámci úklidu bylo po městě také nasbíráno, vytříděno a vloženo přímo do žlutých kontejnerů celkem 40 pytlů s plasty," připomíná výsledky loňského dobrovolnického úklidu Marcel Strnad z odboru životního prostředí s tím, že Příbram se do akce zapojuje už třetím rokem.

Dobrovolníci o letošní účast na této akci se mohou ještě hlásit na odboru životního prostředí. Rukavice, pytle a svoz odpadu bude zajištěn od městského úřadu.

Příbramský dubnový úklid se netýká jen města samotného, ale i přilehlých osad. „I pro jejich obyvatele zajistíme rukavice, pytle a následný svoz odpadu z příslušných lokalit. Hlásit se mohou telefonicky, nebo emailem," dodává Marcel Strnad s tím, že technické služby nasbíraný odpad hned ten den odvezou.

Celá akce má hlavně za cíl širokou veřejnost skrze vlastní zážitek poučit o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet.