Příbramské betlémy, andělé a andělská hudba

Tradiční vánoční výstava historických i současných betlémů z hornického Příbramska představuje tentokrát posly radostné zprávy o narození Ježíška – anděly. Výstavu prezentovanou v Galerii Františka Drtikola připravilo Hornické muzeum Příbram.  

V betlémech se andělé nejčastěji vznáší nad stájkou, držíce v rukou „mluvící pásku“ se zvoláním Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostech Bohu, jindy klečí dvojice andělů přímo u jesliček s malým Jezulátkem. K spícím pastýřům obklopeným popásajícími se ovečkami přichází anděl, aby je probudil a vybídl k cestě za nově narozeným Spasitelem.

Vystavené jsou starožitné jesličky, které ze dřeva zhotovovali místní havíři, i kostelní betlém profesionálního řezbáře Antonína Smetáka, a dále pro Příbramsko typické drobné figurky modelované z těsta – „chlebáčci“, zastoupené ve sbírce Hornického muzea Příbram. Městské muzeum v Březnici zapůjčilo dva páry vzácných deskových obrazů klečících andělů z počátku 19. století. Na výstavě nechybí ani současné betlémy ze dřeva, sádry i textilu inspirované historickými předlohami. 

Na výstavě lze zakoupit vystřihovací betlémy a publikace s vánoční tématikou.

Scénář výstavy: Mgr. Klára Posekaná

K realizaci výstavy přispěli:
Městské muzeum Březnice, spolek Příbramští betlémáři a soukromí sběratelé

Otevřeno:
4. 12. 2015 až 10. 1. 2016 od 9 do 17 hodin
24. 12. 2015 od 9 do 12 hodin
31. 12. 2015 zavřeno
1. 1. 2016 od 13 do 17 hodin

Vstupné:
Dospělí 20 Kč
Děti, studenti a senioři: 10 Kč

Doprovodný program:
3. 12. 2015 od 16 hodin
Slavnostní vernisáž, atmosféru zpříjemní historické písně v podání Renesance Trio

26. 12. 2015 od 14 hodin
Vystoupení hudební skupiny Koledníci