Sound masking zajistí, aby diskrétní zóny byly opravdu diskrétní

Do ochrany záznamů a důvěrných dat klientů bank, pojišťoven, zdravotnických zařízení a dalších institucí se investují nemalé prostředky, ale diskrétní informace odsud mohou unikat naprosto banálním způsobem. Tento problém pomůže vyřešit technologie maskování zvukem, neboli sound masking, která dokáže tzv. diskrétní zóny odstínit tak, aby údaje klientů těchto zařízení zůstaly opravdu neveřejné.  

Tzv. diskrétní zóny mají ve finančních ústavech nebo lékařských zařízeních zajistit, aby privátní informace, které sdělujeme pracovníkovi „za přepážkou“, zůstaly opravdu soukromé a náš rozhovor nevyslechli i všichni ostatní, kteří se zde nacházejí. Čára na zemi ale obvykle nic neřeší. Pomoci zde může sound masking, který kromě zklidnění veřejných prostor umí také odstínit určité zóny tak, aby bylo obtížné vyslechnout, či lépe řečeno porozumět konverzaci, která zde probíhá. Navíc tato technologie zajistí soukromí bez nákladných úprav interiéru či přestaveb.

„Zajištění soukromí pomocí technologie pro maskování zvuku je u nás poměrně novou záležitostí. Může najít uplatnění v mnoha oblastech – v bankách, zdravotnických zařízeních, lékárnách a na dalších místech, kde sdělujeme důvěrné informace. Zde všude by napomohla k vytvoření opravdu privátních zón, kde by lidé mohli konzultovat své problémy bez nepříjemného pocitu, že je slyší i někdo další,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která tuto novinku přináší do ČR. „Maskování zvuku funguje tak, že do požadovaného prostoru vysíláte uniformní tichý zvuk připomínající šum větru. Je upravený do pásma lidské řeči a optimalizovaný tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Rozhovor je pak obtížnější vyslechnout.“

Jak sound masking vlastně funguje? Jde o jednoduchý princip, který využívali již staří Římané, kteří své domy odstiňovali od rušivé ulice zvukem fontány. Moderní maskování zvuku pracuje na podobném principu – uniformní šum, který po čase přestanete vnímat, překrývá konverzaci ve vzdálenosti od cca 3,5 m.

Technologie je téměř neviditelná a nezasahuje rušivě do podoby interiéru. Jde o tzv. emitory (malé reproduktory vysílající „šum“) a centrální ovládací jednotku. Podle velikosti prostoru a na základě vypracované studie optimálního rozmístění je možné sound masking nainstalovat v řádu několika hodin či dnů. Zařízení je bezúdržbové a nevyžaduje žádné zásahy obsluhy. Systém je energeticky velmi úsporný, má spotřebu menší než běžná žárovka.

Technologie maskování zvuku najde uplatnění všude tam, kde je třeba snížit akustické zatížení, posílit pocit soukromí nebo zlepšit podmínky pro zaměstnance, kteří se potřebují koncentrovat na svou práci a nebýt rozptylováni okolními hovory. Vedle zdravotnictví a finanční sféry se nabízejí veškeré prostory typu open space – call centra, knihovny a také kanceláře. A také jednací místnosti, protože přes zavřené dveře už uniklo mnoho informací. Pokud odstíníte požadovanou místnost, komunikaci za dveřmi pak nelze identifikovat. 

„Potenciální a smysluplné využití sound maskingu je značné, pro developery by se v dnešní době měl stát doporučeným standardem při výstavbě či rekonstrukci zmiňovaných prostor. Navíc jeho instalace dokazuje technickou vyspělost a zodpovědný přístup dané firmy ke klientům i zaměstnancům,“ dodává Andrej Hronec.

Tvůrcem řešení sound masking je americká společnost Cambridge Sound Management, která má dlouholeté zkušenosti s instalacemi v kancelářských prostorách, jednacích místnostech, nejrůznějších veřejných objektech i ve finančních ústavech a zdravotnických zařízeních. Tato technologie vyniká unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací a energetickou nenáročností. Navíc, po vzoru multifunkčních produktů společnost CSM představila emitor pro maskování zvuku, který je také schopen čistě reprodukovat pagingové zprávy nebo hudbu. Jde tedy o unikátní propojení sound maskingu, pagingu a tvorby individuální hudební kulisy.