V blízké budoucnosti bude také chytré řízení úklidu ve firemním sektoru

Představte si, že plánování úklidu v kancelářských a průmyslových budovách probíhá automaticky podle aktuálního počasí, počtu pracovníků a návštěvníků v různých místnostech. V kuchyňce, na chodbách či v zasedací místnosti, kde se lidé často střídají, je tak intenzita úklidu jiná než v kanceláři, kde zaměstnanci aktuálně pracují na home office či jsou na dovolené. A pokud prší, jsou pracovníci úklidu častěji nasměrováni do vstupních prostor. Chytrý systém automaticky hlásí, že je potřeba doplnit zásobníky na vodu nebo uklidit výtahy. Stejně tak na základě skutečné spotřeby objedná potřebné čisticí prostředky.

Digitalizace je v současné době na rekordním vzestupu. Jaké výhody ale může přinést v úklidu a čištění? Některé manuální procesy a pracovní postupy úklidu se již nyní dají spravovat digitálně a příklady využití a možnosti se stále rozšiřují. To může již v blízké budoucnosti přinést vyšší efektivitu, úsporu nákladů i lidských zdrojů. Systémy například budou umět zaznamenávat pracovní časy, dobu úklidu i jeho úspěšnost a přehledně vše reportovat do 
on-line aplikace.

Zaměstnanci úklidu budou moci při své činnosti shromažďovat data, jako jsou informace
o zahájení práce, vstupu do místnosti a jejím opuštění, stejně tak ukončení úklidu. Tato data se poté budou automaticky přenášet do systému. Evidence pak bude probíhat pomocí lokálně umístěných čárových kódů, které pracovníci načtou ručním skenerem. Pomocí těchto kódů, které budou umístěné na úklidovém vozíku, bude možné navíc nahlásit speciální úkoly, případné škody v místnosti jako nefunkční osvětlení nebo porouchanou klimatizaci, ale i to, že je třeba doplnit zásobník na ručníky nebo desinfekci.

Uložená data budou prostřednictvím aplikace přenášena do centrálního systému a budou tedy krátce poté dostupná online, což výrazně zefektivní řízení těchto procesů. Vedoucí pracovníci tak budou moci velmi rychle provádět kontrolu kvality a mít dokonalý přehled o tom, které úkoly ještě nejsou splněné nebo kde je třeba nějaký mimořádný zásah.

„V současné době se také pracuje na řešení, které bude umět propojovat veškeré procesy spojené s úklidem a správou flotily čisticích strojů do jedné platformy – cílem je v jednom funkčním systému kombinovat pracovníky úklidu, autonomní stroje, inteligentní plánování a využití dat,“ říká Lukáš Rom ze společnosti  Kärcher .

Člověk versus stroj – spolupráce nikoliv nahrazení

Robotika a automatizovaná řešení jsou v současné době po celém světě velmi diskutovaným tématem, především kvůli jejich dopadu na využití lidské pracovní síly. Servisní roboty již
v oblasti čištění a úklidu existují, ale fungují pouze poloautomaticky a na velkých, souvislých površích. Například velké supermarkety však potřebují sofistikovanější řešení, aby se stroje vypořádaly s různými úkoly, od čištění širokých uliček až po práci v malých prostorách, a to
i během otevírací doby. Bude zde pak ale prostor pro úklid lidskou rukou?

„Naší vizí je čisticí robot, který dosahuje maximální autonomie a který lze bezpečně
a ekonomicky použít prakticky na všech površích. Senzory strojů budou muset zajistit efektivní práci ve složitém prostředí a provoz bez kolizí i v případě neočekávaných situací,“ říká Milada Skutilová, která řídí českou pobočku společnosti Kärcher  a dodává: „Člověk je high-tech nástroj, který nelze v dohledné budoucnosti v úklidovém segmentu úplně nahradit. Vidí celou místnost, díky čemuž správně identifikuje potřebné akce, rozdělí je na pracovní kroky a najde řešení pro nepředvídatelné problémy – to není něco, co budou schopny stroje v dohledné budoucnosti dokonale vykonat. Z toho vyplývá, že pro úklid budoucnosti je nejlepším způsobem využití lidských schopností v kombinaci s využitím strojů a komunikačních systémů v co nejefektivnější podobě.“

Úklid na vyžádání

Tlak na efektivitu v oblasti správy budov stoupá a klíčoví hráči v tomto segmentu integrují do svého portfolia stroje řízené senzory a zaměřují se na tzv. čištění na vyžádání. Úklid na vyžádání znamená přítomnost pracovníka úklidu ve správný čas na potřebném místě s vybavením schopným čištění správnou metodou.

„Ověřitelnost účinnosti čištění je dalším milníkem na cestě k úklidu budoucnosti. Prostřednictvím senzorů bude moci provedenou práci a její kvalitu detekovat jako měřitelnou činnost. Systémy zpětné vazby navíc prozradí úroveň spokojenosti," uzavírá Lukáš Rom ze společnosti Kärcher .