V dalších dvou školách azbest zjištěn nebyl

Město Příbram pokračuje v kontrole školních objektů za účelem zjištění výskytu azbestových a minerálních vláken. „Jak jsme slíbili rodičům školních dětí, v 1. etapě postupně zkontrolujeme všechny základní a mateřské školy a jesle.

Minulý týden během jarních prázdnin se uskutečnila měření v Mateřské školy V Zahradě a v budově 1. stupně Základní školy Březové Hory. Ani v jednom ze zmíněných objektů nebyla zjištěna nadlimitní koncentrace azbestových a minerálních vláken,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
V Mateřské škole V Zahradě ani v Základní škole Březové Hory nebyla přerušena výuka. Učitelé ve spolupráci s příbramskými dobrovolnými hasiči a pracovníky Technických služeb Příbram vyklidili třídy. Odborné firmy zde zajistily speciální úklid a následně proběhla měření.

„V dalších příbramských školách už ale takto postupovat nebudeme. Podle přání ředitelů škol provedeme v dalších školských objektech měření výskytu azbestových a minerálních vláken a uklízet se bude pouze v případě, že ve vzorcích bude zjištěna nadlimitní koncentrace škodlivých látek. Tento postup je v případě, pokud azbest nenaměříme, levnější,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.

„Azbestové“ prázdniny v minulém týdnu také definitivně skončily pro Mateřskou školu Jungmannova. V průběhu jarních prázdnin hasiči ve spolupráci s rodiči malých předškoláků a učitelkami ze zmíněné školky nastěhovali zpět nábytek a další vybavení. Děti tak po prázdninách mohly nastoupit zpět do „svých“ tříd.

Další aktuální informace o výsledcích měření výskytu azbestových a minerálních látek v příbramských školách budeme přinášet na městských internetových stránkách www.pribram.eu a www.pribram-city.cz.

www.pribram-city.cz