V okrese Příbram pomohli Dobří andělé již 35 rodinám v nouzi

Každý měsíc žádají nadaci o finanční pomoc nové rodiny. Aktuálně nadace pomáhá 2 200 rodinám, celkem jich systémem pomoci prošlo již 3 300. Zapojit se do pomoci může kdokoliv, stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.    

Onkologické onemocnění u dětí: až 80 % rodičů samoživitelů potřebuje finanční pomoc

Tento údaj vychází z nedávno realizované studie příjemců pomoci nadace Dobrý anděl. U rodin s dětmi, kde se dítě léčí s onkologickým onemocněním, jsou krátce po zahájení léčby patrné dva efekty – pokles příjmů a nárůst jednotlivých výdajů spojených s léčbou.

Rodina příjemce pomoci prochází náhlou ztrátou svých příjmů hned na počátku samotné aktivní léčby, průměrně dochází k poklesu příjmů z 26 tisíc Kč na 16 tisíc Kč. Většinou je to způsobeno ztrátou příjmu jednoho z rodičů. Po ukončení aktivní fáze léčby, tj. průměrně po 12 měsících, dítě přechází většinou do domácí léčby. V tomto období dochází k částečnému obnovení příjmů domácnosti. Nicméně toto zvýšení je pouze nepatrné a pozvolné. Rodina se dostává z 16 tisíc Kč na částku jen mírně přesahující 18 tisíc Kč. Rodiče se ještě nemohou plně vrátit zpět do zaměstnání, jeden z nich často zůstává s dítětem doma, jezdí s ním na pravidelné lékařské kontroly a zajišťuje všechny specifické potřeby malého pacienta. Vlivem léčby mají dětští pacienti velmi oslabenou imunitu, nesmí do školy nebo školky, musí dodržovat nízkobakteriální stravu i přísná hygienická opatření.

Až o 80 % příjmů přicházejí rodiny, které se již před onemocněním pohybovaly v nižší příjmové skupině, což se nejvíce dotýká právě rodičů samoživitelů. Je tak přímo ohroženo uspokojování jejich základních životních potřeb a dostávají se do krizové situace. 

V akutní fázi léčby chybí rodinám v domácím rozpočtů zhruba 17 tisíc Kč

Kromě poklesu příjmů dochází také k okamžitému nárůstu výdajů, které v průběhu léčby téměř neklesnou. V případě rodin s dětským pacientem se jedná měsíčně asi o částku 7 250 Kč na samotném začátku léčby a i po přechodu do domácího ošetřování jsou výdaje stále vysoké – průměrně o 5 534 Kč měsíčně. 

V rámci průzkumu nadace zjišťovala, do jaké míry se během aktivní fáze léčby dítěte musí rodina zadlužit. Obecně by se bez pomoci rodiny, přátel nebo neziskových organizací, případně dluhu, neobešlo 61,7 % rodin V případě rodiče samoživitele je však situace ještě výrazně horší. Bez cizí finanční pomoci se v této skupině neobejde 80,6 % a téměř polovina z nich se musí dlouhodobě zadlužit.

Rodinám pomáhají i neziskové organizace

Například nadace Dobrý anděl finančně pomáhá rodinám s dětmi pravidelně každý měsíc. Dárci, Dobří andělé, vidí konkrétní příběhy rodin. Do této pomoci se zapojilo již mnoho lidí z České republiky. Na to, kolik jich žije ve Vašem okolí, se můžete podívat zde: www.dobryandel.cz/mapa