V Příbrami by měly vzniknout nové mateřské školy

Za peníze získané z prodeje objektů č.p. 102 a 103, ve kterých sídlí I. poliklinika, chce město Příbram v letošním roce vybudovat nové mateřské školy v jednom z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici. Záměr vyhlásila rada města vloni v září, kdy radní schválili záměr vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby.

Do konce února letošního roku bude hotov projekt a na akci bude zároveň i vydáno stavební povolení. O tom, zda se bude nová školka letos stavět, rozhodnou zastupitelé, kteří současně se schvalováním rozpočtu schvalují i plán investic na příslušný rok.

„Realizace projektu výstavby nových mateřských škol bude součástí návrhu rozpočtu města Příbrami na letošní rok. V Příbrami v současné době chybí přibližně sto míst v mateřských školách. Tuto nepříznivou situaci si uvědomujeme a chceme ji co nejdříve řešit. Nové školky by podle předběžných odhadů měly stát asi 13 milionů korun. Přesnou cenu ovšem určí výběrové řízení, které na výstavbu vypíšeme,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Pro školní rok 2011/2012 bylo v Příbrami podáno celkem 646 přihlášek do mateřských škol. K zápisu skutečně přišlo pouze 461 dětí. „Rozdíl je dán tím, že rodiče některých dětí si podali přihlášky na více mateřských škol,“ vysvětlil příbramský starosta Řihák.
V Příbrami nyní působí 13 mateřských škol. Z toho jedna je speciální a zřizuje ji Středočeský kraj. Ostatní zřizuje město Příbram. Do mateřských škol bylo na školní rok 2011/2012 přijato celkem 335 dětí. Nepřijatých zůstalo 126 dětí. Z těchto nepřijatých je 38 dětí mimopříbramských a zbytek, až na dvě výjimky, jsou děti, které dovrší tří let až v průběhu tohoto školního roku.

„Také v příštích letech očekáváme podobně velký zájem o umístění dětí do mateřských škol. Proto je nezbytně nutné zvýšit počet míst v příbramských mateřských školách. Z hygienických důvodů již není možné zvýšit kapacitu stávajících školek, proto musíme vybudovat mateřskou školu novou,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Podle nejnovějšího návrhu by v pavilonu bývalé 8. základní školy měly působit dvě mateřské školy. První bude organizačně začleněna pod stávající Mateřskou školu Jana Drdy a druhá bude nově zřízená Waldorfská mateřská škola. Tyto nové pobočky budou mít dohromady kapacitu 120 míst. Školky na Žežické ulici nebudou mít vlastní kuchyň. Budou zde v jednotlivých odděleních pouze výdejní místa jídla. Příprava jídel bude probíhat v Mateřské škole Jana Drdy a do školek v Žežické ulici se bude strava dovážet.

Až budou nové pobočky dokončeny, budeme rodiče informovat o možnosti zapsat své dítě do nových tříd prostřednictvím internetových stránek města www.pribram.eu .

http://www.pribram-city.cz/