V Příbrami byla zahájena Akademie 3. věku

Vzdělávací institut Středočeského kraje dnes pod patronací Středočeského kraje a s podporou města Příbram slavnostně zahájil ve druhém pavilónu bývalé 8. základní školy v Žežické ulici středočeskou Akademii 3. věku.

„Jedná se o dvousemestrální studium oboru Historie a kultura, určeného pro občany starší 55 let věku. Program studia je zaměřen na stěžejní epochy a události světových a českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne,“ informoval ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý.

Za Středočeský kraj se slavnostního zahájení zúčastnili radní PaedDr. Milan Němec a členka krajského zastupitelstva Jiřina Kaiserová. Ta zároveň spolu s dalším příbramským radním Ing. Jurajem Molnárem reprezentovala i město Příbram.

Frekventanti studia z rukou radních Dr. Němce a Ing. Molnára obdrželi studijní průkazy a certifikáty o zahájení vzdělávání.
„Kromě Příbrami toto studium zahajujeme v měsíci únoru i na dalších dvou místech Středočeského kraje, a to v Kutné Hoře a v Rakovníku. Nesmírně mě těší zájem seniorů. V rámci pilotního projektu byla v Příbrami vytvořena studijní skupina čítající 30 posluchačů, zájem ale kapacitu převýšil dvojnásobně,“ informoval středočeský krajský radní PaedDr. Milan Němec.

Středočeský kraj se na organizaci Akademie 3. věku v Příbrami podílí částkou 200 tisíc korun, město Příbram přispělo částkou 30 tisíc korun. „Pro účastníky studia z města Příbrami to znamená, že za absolvování zaplatí pouze symbolický poplatek 100 Kč za semestr. Celoživotní vzdělávání považuji za důležitou prioritu, kterou bude město Příbram podle svých možností i nadále podporovat,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Středočeská akademie 3. věku je už druhým studijním programem po seniory, který se v Příbrami koná. Další odborné semináře v našem městě pořádá Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice. I v tomto případě se tak děje ve spolupráci a s podporou od města Příbrami.

http://www.pribram-city.cz/