Vyšší hodnoty azbestu byly naměřeny ve dvou příbramských školách

Ve dvou příbramských školách odhalilo měření zvýšené hodnoty azbestu. Jde o ZŠ Pod Svatou Horou a MŠ Jungmannova. V pátek a během víkendu je v obou budovách plánován speciální úklid, do kterého se zapojí i dobrovolní hasiči, řekl včera ČTK mluvčí radnice Jiří Kubík. Provoz škol zřejmě nebude dotčen, protože děti mají v pátek pololetní prázdniny. Podle Kubíka je pravděpodobné, že v pondělí se základní škola i mateřinka opět otevřou.

"Nevíme, co je zdrojem. Je možné, že se tam azbest dostal, když se tam dělaly nějaké výměny oken a zateplení," uvedl mluvčí. Pokud by se hodnoty v budoucnu opět zvýšily, musela by radnice najít zdroj a provést nákladnější opatření.

Radnice loni ve spolupráci s hygieniky zjišťovala z jakého materiálu jsou postaveny základní a mateřské školy na území města. Z výsledků kontrol vyplynulo, že žádná školní budova v Příbrami není postavena z takzvaných boletických panelů, u nichž bylo zaznamenáno riziko uvolňování azbestových a minerálních vláken do ovzduší. V listopadu nicméně radnice přesto požádala Státní zdravotní ústav o kontrolní měření ve čtyřech vytypovaných objektech.

Předběžné výsledky město obdrželo v prosinci. Ve dvou budovách podle nich byla zjištěna koncentrace překračující státní normu. Nová podrobná měření, jejichž výsledky město získalo včera, předchozí závěry potvrdila.

Limity koncentrací azbestových a minerálních vláken pro školská a předškolní zařízení jsou podle Kubíka velmi přísné. Naměřené hodnoty nesmějí přesáhnout 1000, respektive 1250 vláken na metr krychlový. Limit pro pracovní prostředí je přitom stanoven na 10.000 vláken na metr krychlový. Nejhorší hodnoty byly v učebně druhého ročníku základní školy, kde hygienici naměřili 4889 vláken na metr krychlový.

Město během pátku a víkendu provede speciální úklid prostor, kde byly zvýšené koncentrace zjištěny. Použije k tomu vysavače s takzvanými hepafiltry, jež jsou schopny zachytit částice menší než tři nanometry. Po tomto úklidu bude provedeno opakované měření výskytu azbestových a minerálních vláken. Pokud budou již hodnoty v pořádku, žáci se budou moci vrátit do tříd a předškolní děti do mateřinky.

Město chce v nejbližší době také provést měření v ostatních školských zařízeních. "Měření výskytu azbestových a minerálních vláken v objektech v majetku města jsme iniciovali z vlastního popudu. Máme zájem na tom, aby se naše děti pohybovaly ve školách a školkách ve zdravém prostředí a uděláme pro to vše," uvedl starosta Josef Řihák (ČSSD).

Ve středních Čechách byla nedávno podobně uzavřena část mateřské školy v Pyšelích na Benešovsku. Zvýšené hodnoty byly odhaleny v pavilonu s jídelnou a kuchyní. Podle Lilian Rumlové ze středočeské krajské hygienické stanice byl poté provoz ve školce obnoven, protože po úklidu hodnoty klesly. "Azbest je mikroskopická záležitost, je v prachu, ve vzduchu, nemáme šanci ho zjistit jinak než měřením," podotkla Rumlová. Nikde jinde v regionu se podle ní podobné případy zatím neobjevily. "Teď teprve se chystají seznamy škol, kde se budou provádět měření na základě podnětů České školní inspekce," dodala.

Azbest se dříve ve stavebnictví hojně využíval kvůli svým dobrým tepelným a mechanickým vlastnostem, nyní je ale použití tohoto materiálu regulováno nebo přímo zakázáno. Azbest je karcinogen a v podobě mikroskopických ostrých vláken se může dostat do těla a způsobit v něm rakovinné bujení.

zdroj: ČTK