Vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu Vysoký Chlumec

Výstava ukazuje vznik a proces budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci u Sedlčan v letech 2000 – 2020. Ve výběru jsou představeny nejzajímavější obytné, technické a hospodářské stavby transferované do skanzenu převážně ze Sedlčanska a Voticka.

Lidová architektura regionu je zastoupena i fotografie Čeňka Habarta. Sbírkotvorná činnost skanzenu Vysoký Chlumec je představena etnografickými předměty, které zastoupí ve výběru interiérovou náplň stálých expozic jednotlivých staveb ve skanzenu.

Cílem výstavy je v jistém komplexu představit více než 20 let budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci a zároveň nastínit doprovodné programy, prezentaci jednotlivých skupin sbírek a zaměření stálých expozic tohoto skanzenu do budoucna.

Na výstavě spolupracovalo Hornické muzeum Příbram a Městské muzeum Sedlčany.

Expozice je umístěna v obytném stavení z Obděnic a je přístupná během volné prohlídky (okruh B).

Oslavte s námi 20 let od otevření skanzenu pro veřejnost! Tematické upomínkové předměty můžete zakoupit v pokladně skanzenu a v infocentru Městyse Vysoký Chlumec.

Kdy: 1. 4. 2022 - 31. 10. 2022

https://www.muzeum-pribram.cz/