Začala další etapa revitalizace zeleně v Příbrami

Na několika místech v Příbrami začaly první práce na realizaci 2. a 3. etapy Revitalizace zeleně ve městě Příbram. Cílem projektu je obnova a údržba veřejné sídelní zeleně ve městě Příbram. Přínosem bude zkvalitnění životního a obytného prostředí, zvýšení estetických hodnot města, zajištění provozní bezpečnosti a zlepšení existenčních podmínek vzrostlých stromů.

Celkem bude v rámci této části projektu ošetřeno téměř 700 stromů na celkové ploše 10,4 hektarů. Z toho bude zregenerováno 1,4 kilometru stromořadí. Stromy budou ošetřeny tak, aby se maximálně podpořila délka jejich další existence na stanovišti. Na ošetřovaných stromech budou odstraňovány nebezpečné suché větve. Budou prováděny výchovné a zdravotní zásahy. V některých korunách budou instalovány bezpečnostní vazby. Pokáceno bohužel musí být 213 stromů. V rámci letošního zásahu budou odstraněni jedinci nebezpeční, u kterých hrozí statické selhání, stromy ve velmi špatném zdravotním stavu, torza a dřeviny z přehoustlých výsadeb, které pocházejí převážně z náletů. Díky těmto opatřením se zlepší životní podmínky ostatních vzrostlých stromů. Ve městě bude nově vysazeno téměř 2.400 kusů nových dřevin.

„Program revitalizace zeleně v Příbrami považuji za velmi přínosný hned z několika důvodů. Jednak se nám podaří ošetřit stávající zeleň a prodloužit tak řadě stromům život. Odborníci rovněž vytipují a odstraní z města nebezpečné stromy, které by mohly ohrožovat životy a zdraví občanů. A za třetí máme díky podpoře od Evropské unie možnost vysadit v Příbrami přes dva tisíce kusů nových dřevin. Výsledky programu již mohou obyvatelé Příbrami spatřit na vlastní oči například na příbramském hřbitově, kde jsme vloni ošetřovali stromy v rámci realizace 1. etapy tohoto programu,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Revitalizace zeleně je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Druhá etapa revitalizace zeleně v Příbrami bude stát podle smlouvy o dílo přibližně 2,5 milionu korun, z toho dotace bude asi 2,2 milionu korun. Třetí etapa bude stát asi 900 tisíc korun, z toho dotace bude činit asi 675 tisíc korun.

http://www.pribram-city.cz