Zažádejte si o půjčku z FOM

Město Příbram opět půjčuje peníze na opravy a modernizace domů a bytů. Žádosti je možné podávat do 27. ledna 2012.

Zastupitelstvo města Příbram vyhlásilo 1. výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram (FOM) v roce 2012.
První výběrové řízení půjček z fondu FOM v roce 2012 proběhne dne 31. ledna 2012.
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena do dne 27. ledna 2012.

Obsah žádosti musí splňovat podmínky uvedené v Obecně závazné vyhlášce města Příbrami č. 2/2008, Čl. 5, odst. 3.
Žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na MěÚ Příbram, odboru ekonomickém a na webových stránkách města Příbram www.pribram.eu.

„Na účtu fondu bylo k 31. říjnu 2011 k dispozici více než 9,8 milionu korun. Město Příbram má trvalý zájem o zlepšení vzhledu svého města a jeho životního prostředí. Výhodné půjčky z Fondu modernizace bytového fondu na území města Příbram jsme vloni poskytovali již šestnáctým rokem,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

V letošním roce se konala dvě kola poskytování půjček z fondu FOM.
V 1. výběrovém řízení na poskytování půjček si osm žadatelů půjčilo od města celkem 861 245,- korun. Ve 2. výběrovém řízení v srpnu 2011 byly uzavřeny 2 smlouvy o půjčce v celkovém objemu 221 993,- korun.

„Půjčky od města jsou podle mého názoru velmi výhodné, neboť jsou méně úročeny, než komerční úvěry od bank. Očekávám, že každý, kdo se chystá letos opravovat svůj dům v Příbrami, bude o půjčce z městského fondu FOM uvažovat. Peníze na účtu jsou a je škoda je tam nechat ležet ladem. Půjčky je možné použít například na zřízení ekologického topení a ohřev vody, rekonstrukce koupelen a WC, rekonstrukce balkónů a lodžií, či výměny oken a dveří. Podrobný přehled, na co půjčky FOM město poskytuje, je možné najít ve vyhlášce č. 2/2008 na internetových stránkách města Příbrami,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.

Převzato ze stránek města Příbrami www.pribram-city.cz