Právě se nacházíte:

Skládka Bytíz v provozu

Město Příbram již začalo vozit netříděný tuhý komunální odpad (TKO) i na novou skládku v Bytízu. Tato skládka se z části nachází na pozemcích města Příbrami. 

V období od 12. 10. do 30. 11. 2011 pracovníci svozu TKO Technických služeb Příbram odvezli na skládku Bytíz celkem 1 922 tun odpadu, který pocházel převážně z města Příbram.

Za stejné období pracovníci Technických služeb Příbram na skládku Chrást navezli 160 tun odpadu. Tento odpad byl do Chrástu svezen převážně z vesnic v okolí Příbrami, ve kterých naše technické služby zajišťují likvidaci TKO,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Každé vozidlo, které dopraví odpady na skládku Bytíz, je zváženo. Hmotnost je zapsána do sešitu. Řidič podepíše vážní lístek a kopii předá vedoucímu střediska Technických služeb města Příbrami. K faktuře je přiložena příloha s přesným počtem vozidel a tun.
 
Za jednu tunu uloženou na skládku TKO Bytíz platíme 595,- Kč, na skládce TKO Chrást 1 037,- Kč. Rozdíl: 492,- Kč/t.
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Za každou tunu odpadů navezených od jiných původců (tedy mimo město Příbram a obec Dubno) obdrží město Příbram 344,- Kč a obec Dubno 156,- Kč. Pokud bude obec Dubno navážet odpad na skládku TKO Bytíz – bude za tunu platit stejně jako město Příbram, tj. 545,- Kč (bez DPH). 
Místostarosta obce Dubno zatím jednal s Technickými službami města Příbrami o možnosti, aby TS odvážely komunální odpad Dubna na skládku Bytíz. Zatím je tento odpad odvážen firmou Rumpold na skládku Chrást. „Z uvedených čísel je jednoznačně vidět, že skládkování TKO na skládce Bytíz je pro město Příbram velmi výhodné. V době, kdy rostou ceny všech služeb, město Příbram naopak za skládkování platí méně. Rozhodnutí města, že se nebudeme podílet na výstavbě a provozování skládky Bytíz, vidím jednoznačně jako pozitivní. Město Příbram může levně ukládat své odpady a má příjem z odpadů ukládaných na bytízskou skládku od jiných subjektů. A to vše, aniž bychom museli investovat nemalé prostředky na vybudování skládky a na zajištění jejího provozu,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
 
Převzato ze stránek města Příbrami www.pribram-city.cz .